Mødedato: 17-12-2003

Klage over Københavns Kommunes affaldshåndtering

Resumé

Konkurrencestyrelsen havde modtaget en klage fra Gundsø Vognmandsforretning over, at Miljøkontrollen i Københavns Kommune afviste at forny en aftale om transport af “Forbrændingsegnet affald, ikke forbrændingsegnet affald, have- og parkaffald samt bygge- og anlægsaffald fra erhvervsvirksomheder i Københavns kommune”. Afvisningen var en konsekvens af Københavns Kommunes kriterier og krav om i) økonomisk sikkerhedsstillelse på 100.000 kr. samt ii) en veldefineret kundekreds, der betyder, at transportører skal transportere mindst 1000 t affald fra erhvervsvirksomheder årligt. Københavns Kommune oplyste, at kravene ikke var en følge af offentlig regulering, og styrelsen fandt derfor, at kravene var urimelige og konkurrencebegrænsende. Københavns Kommune gav herefter udtryk for villighed til at opgive dem.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§11

Skadesteorier

Urimelige vilkår

Brancher

Affaldshåndtering

Samhandeler

Ja

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet