Mødedato: 29-09-2004

Klage over konkurrenceforvridende adfærd på boligmarkedet (offentlig regulering)

Resumé

Konkurrencestyrelsen afviste, at anvende konkurrencelovens § 2, stk. 5 i henhold til en klage over reglerne om offentlig støtte til opførelsen af almene boliger samt kommunernes mulighed for ved udbud at øremærke byggegrunde til almene boligorganisationer. Området var allerede omfattet af politisk bevågenhed.

Myndigheder

Rådet

Regler

off. reg.

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Offentlig regulering

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant