Mødedato: 26-05-2005

Klage over konkurrenceforvridning mellem medieselskaber på Bornholm

Resumé

Konkurrencestyrelsen afviste at behandle en klage fra BORNnet Marketing over, at TV2 Bornholm skulle have haft ydet ulovlig statsstøtte til Mediegruppen Bornholm ApS. Styrelsen lagde til grund, at Rigsrevisionen havde gennemgået TV2 Bornholms regnskaber og kontrolleret, at overførslerne mellem selskaberne var dokumenteret. Overførslerne var ifølge Rigsrevisionens skøn foregået på markedsmæssige vilkår. Endvidere var et kapitalindskud fra TV2 til Mediegruppen Bornholm lovligt foretaget i henhold til radio- og fjernsynsloven § 33, stk. 3. Der var derfor ikke ydet ulovlig støtte med statslige midler.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11a

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Statsstøtte