Mødedato: 23-02-2005

Klage over konkurrenceforvridning på høreapparatområdet

Resumé

Konkurrencestyrelsen har i medfør af konkurrencelovens § 14, stk. 1, 3. punktum, besluttet, at en klage fra Dansk HøreCenter ApS ikke gav tilstrækkelig anledning til nærmere undersøgelse. Dansk HøreCenter ApS havde klaget over en række forhold, som efter virksomhedens opfattelse begrænser forbrugernes frihed til at vælge tilskudsberettiget høreapparatbehandling hos en privat høreapparatleverandør frem for vederlagsfri behandling hos de offentlige høreklinikker og dermed indebærer, at private høreapparatleverandører udsættes for konkurrenceforvridning. Da der var tale om forhold, der er underlagt anden offentlig regulering, har styrelsen haft kontakt med de respektive myndigheder, der er ansvarlige for fortolkning og administration af de pågældende regler. Med hensyn til lovgivningens regler om transportgodtgørelse og udlevering af mere end 1 høreapparat inden for en 4 års periode, kunne Socialministeriet oplyse, at man netop var i færd med at ændre reglerne på disse punkter. De nye regler er nu vedtaget og betyder, at også private leverandører har ret til – uden særlig tidsfrist – at levere apparat til øre nr. 2, når behovet er konstateret af en speciallæge. Desuden kan patienter, der benytter sig af en privat høreapparatleverandør, nu opnå godtgørelse for transport svarende til, hvad der gælder for befordringsgodtgørelse ved frit valg af leverandør af andre ”særligt personlige hjælpemidler” efter servicelovens § 97. På denne baggrund – og med henvisning til konkurrencelovens § 14, stk. 1, 3. pkt. – meddelte Konkurrencestyrelsen Dansk HøreCenter ApS, at en yderligere undersøgelse af sagen ikke kunne anses for at føre til afdækning af forhold, som kan forfølges efter konkurrenceloven.

Myndigheder

Rådet

Regler

off. reg.

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Statsstøtte