Mødedato: 15-12-2004

Klage over konkurrenceklausul

Resumé

Konkurrencestyrelsen afviste i medfør af konkurrencelovens § 14, stk. 1, 3. pkt. at foretage videre i anledning af en klage fra Bøg Madsen A/S over en konkurrenceklausul i en aktieoverdragelsesaftale mellem Bøg Madsen A/S (Bøg Madsen) og Garta a.m.b.a. (Garta – i dag en del af DLG). Konkurrenceklausulen forpligtede Bøg Madsen til i en periode på tre år fra den 9. oktober 2002 ikke at drive eller være økonomisk interesseret i virksomheder i Danmark, Sverige, Norge, Finland (Norden), Tyskland og de baltiske lande, der konkurrerede med de overdragne selskabers virksomhed. Konkurrenceklausulen indeholdte efter sin ordlyd en klar begrænsning af Bøg Madsens konkurrencemuligheder, men de foreløbige undersøgelser tillod ikke en afgørelse af, hvorvidt disse følger var mærkbare for konkurrencen i Danmark, og derfor ville være i strid med forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1. Det var Konkurrencestyrelsens vurdering, at de ressourcer, der skulle anvendes på en sådan markedsundersøgelse, ikke stod i forhold til den effekt resultatet af undersøgelsen kunne få.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Forbrugsvarer

Samhandeler

Ikke angivet