Mødedato: 24-04-1999

Klage over kursuspriser i BST Foreningen

Resumé

Mariager Fjords Bedriftssundhedscenter af 1981 ApS har ved brev af 12. januar 1999 klaget over, at BST Foreningen som eneste udbyder af lovpligtige efteruddannelseskurser for BST-ansatte diskriminerer mellem medlemmer og ikke-medlemmer ved at forlange 18-19% mere for kursusdeltagelse for ikke-medlemmer. Centret har endvidere klaget over, at Arbejdstilsynet de facto ikke giver mulighed for at få godkendt konkurrerende udbydere, idet tilsynet ikke har udsendt retningslinjer for godkendelse af kursusudbydere. Styrelsen har i afgørelsen af 15. april meddelt klager, at styrelsen ikke finder, at de pågældende forhold er omfattet af konkurrencelovens § 11, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Brancher

Efteruddannelseskurser

Samhandeler

Ikke angivet