Mødedato: 16-06-2004

Klage over Kuwait Petroleum (Danmark) A/S

Resumé

Konkurrencestyrelsen afviste at behandle en klage over Kuwait Petroleum (Danmark) A/S i medfør af konkurrencelovens § 14, stk. 1. Konkurrencestyrelsen foretog tidligere en vurdering af Kuwait Petroleums kædeaftale på baggrund af en anmeldelse. Styrelsen fandt i den forbindelse, at kædeaftalen var omfattet af gruppefritagelsen for vertikale aftaler, og at den ikke faldt ind under forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1. Styrelsen fandt ikke grundlag for at foretage en ny undersøgelse og besluttede derfor ikke at behandle denne del af klagen.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§14, stk. 1

Brancher

Olie

Samhandeler

Ikke angivet