Mødedato: 30-09-1998

Klage over leveringsnægtelse af BYG Datas malerkalkulationsprogram

Resumé

Byggefagenes Kooperative Landssammenslutning havde klaget over ikke at kunne få leveret en edb-software, nærmere bestemt et malerkalkulationsprogram fra Byggeriet Arbejdsgiveret – BYG Data. KFST meddelelte klager, at styrelsen ikke på det foreliggende grundlag fandt, at Byg Datas leveringsnægtelse udgjorde misbrug af dominerende stilling efter konkurrencelovens § 11. Konkurrencestyrelsen lagde hovedsageligt vægt på, at der fandtes andre lignende kalkulationsprogrammer på markedet, der også kunne anvendes til udregning af tilbud mv. Konkurrencestyrelsen fandt således ikke, at BYG Datas kalkulationsprogram i det væsentligste adskilte sig fra øvrige kalkulationsprogrammer på markedet.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11

Skadesteorier

Leveringsnægtelse

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet