Mødedato: 27-09-2000

Klage over leveringsnægtelse fra 36 navngivne møbelfabrikker

Resumé

Sagen vedrørte en klage over leveringsnægtelse fra 36 navngivne møbelfabrikker. Styrelsen fandt efterfølgende, at hverken konkurrencelovens § 6 eller § 11 kan bringes i anvendelse i forbindelse med en sådan klage omhandlende leveringsnægtelse. Ydermere besad en eller flere af de møbelfabrikker, der efter de foreliggende oplysninger havde nægtet levering ikke en dominerende stilling på markedet for møbler, hvorfor her ikke var tale om en overtrædelse af forbudet mod misbrug af dominerende stilling i konkurrencelovens § 11.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§11

Skadesteorier

Leveringsnægtelse

Brancher

Møbel

Samhandeler

Ikke angivet