Mødedato: 31-03-2004

Klage over markedsafskærmning som følge af ophavsretsbeskyttelse mv.

Resumé

Konkurrencestyrelsen afviste i sagen at realitetsbehandle en klage fra en tysk producent, Josef Eberle G.m.b.H. over, at brancheorganisationen Guldsmedefagets Fællesråd havde forhindret virksomheden i at afsætte sine smykkelåse på det danske marked, fordi produkterne var en efterligning af Ole Lynggaard A/S’ tilsvarende låsesystem. Styrelsen meddelte Josef Eberle, at styrelsen ikke havde mulighed for eller kompetence til at vurdere, om de konkurrencemæssige virkninger af Mønsterværnsnævnets afgørelse gik videre end berettiget efter reglerne om ophavsret og god markedsføringsskik. En sådan vurdering ville kræve, at styrelsen var kompetent til at bedømme, om givne produkter har den fornødne originalitet og kunstneriske særpræg til at nyde beskyttelse, og om andre produkter har en sådan lighed, at de udgjorde en krænkelse heraf.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§14, stk. 1, 3. pkt.

Brancher

Ophavsret

Samhandeler

Ikke angivet