Mødedato: 24-11-2004

Klage over nægtelse af at optage annonce for calciumpræparat

Resumé

Konkurrencestyrelsen behandlede en klage fra lægemiddelvirksomheden Camette A/S over Osteoporoseforeningen. Camette klagede over, at foreningen som betingelse for at optage en annonce for calciumpræparatet Calcium Forte i foreningens medlemsblad havde stillet krav om, at Camette skulle dokumentere, at produktet var optageligt hos mennesker. Camette fandt, at foreningens krav var usagligt, og at der var tale om misbrug af dominerende stilling i strid med forbuddet i konkurrencelovens § 11, stk. 1. Camette anmodede Konkurrencestyrelsen om at pålægge Osteoporoseforeningen at optage annoncen. Som en følge af, at der fandtes en lang række nære substitutionsmuligheder i relation til annoncering for Calcium Forte, anså Konkurrencestyrelsen det ikke sandsynligt, at Osteoporoseforeningen var dominerende. Styrelsen fandt derfor ikke grundlag for at foretage en yderligere undersøgelse af markedsforholdene og informerede Camette om, at styrelsen under henvisning til konkurrencelovens § 14, stk. 1, 3. pkt., havde besluttet, at der ikke var grundlag for at gå videre med sagen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11

Skadesteorier

Leveringsnægtelse

Samhandeler

Ikke angivet