Mødedato: 25-04-2001

Klage over ølmoderationsordningen

Resumé

Styrelsen afviste at behandle klage over ølmoderationsordningen. Moderationsordningen indebar, at mindre bryggerier med en produktion på under 200.000 hl pr. år kan modtage afgiftslettelse for øl fremstillet med et ethanolindhold på over 2,8 pct. vol. eller derover. Bryggerier etableret efter 1940 kunne derimod ikke modtage afgiftslettelsen. Ølmoderationsordningen var dog fastsat i henhold til en bekendtgørelse med hjemmel i lovgivning. Uanset konkurrenceforvridningen kunne konkurrencemyndigheden ikke gribe ind jvf. kl. § 2. Eneste instrument var at rette henvendelse til ministeriet jf. konkurrencelovens § 2, stk. 5, hvilket allerede var sket.

Myndigheder

Rådet

Regler

off. reg.

Udfald

KL § 2

Opfølgninger

Nej

Litra

§2, stk. 5.

Skadesteorier

Offentlig regulering

Brancher

Bryggerier

Samhandeler

Ja