Mødedato: 28-04-2010

Klage over overdragelse af medierettigheder til dansk ligafodbold

Resumé

Ved Telenors salg af rettighederne til at vise superligakampe til TV4/Cmore klagede TV2 Sport og MTG, der var de to andre rettighedshavere til visning af superligakampe. MTG og TV2 Sport gjorde gældende, at TV4/Cmore skulle opfylde de samme betingelser, som Telenor skulle have haft gjort ifølge udbuddet. Konkurrencerådet fandt, at videreoverdragelsen ikke havde tilsidesat hensigten med aftalen af 31/10-2007. Desuden konstaterede rådet, at overdragelsen i øvrigt ikke havde skadet konkurrencen på området. Telenors overdragelse af rettighederne TV4/Cmore var derfor gyldig.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 16

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§16a, stk. 2

Brancher

Sport

Samhandeler

Ikke angivet