Mødedato: 19-06-2002

Klage over PBS’ adviseringsgebyr

Resumé

Styrelsen har meddelt en databehandlings- og rådgivningsvirksomhed, der har klaget over PBS’ gebyr for advisering, at der ikke var anledning til at gå videre med sagen. Styrelsen fandt ikke, at der var holdepunkter for, at der forelå en overtrædelse af konkurrenceloven, jf. konkurrencelovens § 14, stk. 1, 3. punktum. Klagen vedrørte et gebyr på 0,25 kr. pr. advisering af indbetalingskort, som blev opkrævet af PBS, og som hidtil havde været gratis.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§14, stk. 1, 3. pkt.

Brancher

Betalingsinfrastruktur (PBS)

Samhandeler

Ikke angivet