Mødedato: 28-04-1999

Klage over Post Danmark – Distriktsblade og Lokalaviser

Resumé

Landsrepræsentationen for Danske Distriktsblade og Lokalaviser klagede over Post Danmarks prisforhøjelser på omdeling af distriktsblade og ugeaviser, idet man anså disse som udtryk for et misbrug af dominerende stilling i strid med konkurrencelovens § 11. KFST fandt ikke, at dette var tilfældet, da styrelsen ikke mente, at Post Danmark have anvendt urimeligt høje priser eller prismæssigt diskrimineret mellem by‐ og landområder. Baggrunden herfor er for det første, at der er fri adgang til markedet og ingen hindringer for at etablere konkurrerende virksomhed, at der er adskillige konkurrenter, at den største konkurrent ifølge eget udsagn er næsten landsdækkende, og at de takster, der anvendes af Post Danmark, skal dække de med distributionen forbundne omkostninger og ikke må subsidieres fra enerets‐ og befordringspligtsområdet, at de foretagne prisforhøjelser skal ses over en flerårig periode, og at der ikke er noget urimeligt i at opkræve forskellige takster i områder, hvor distributionsomkostningerne tilsiger prisforskelle.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11

Skadesteorier

Diskrimination og overpriser

Brancher

Post

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

husstandsomdelte uadresserede distrikstsblade og ugeavise