Mødedato: 30-08-2000

Klage over SPF-selskabet afvist

Resumé

Styrelsen afviste en klage fra en producent af smågrise over SPF-selskabet. Klager gjorde gældende, at SPFs noteringer diskriminerede efter, hvorvidt svinene var omfattet af det af Danske Slagterier etablerede avlssystem Danavl eller ej. Styrelsen fandt ikke nogen dokumentation for misbrug af dominerende stilling.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§11

Brancher

Slagteri (Svin)

Samhandeler

Ikke angivet