Mødedato: 24-11-2004

Klage over Tårnby Kommunes håndtering af frit valgs reglerne

Resumé

Konkurrencestyrelsen afviste, at det var en omgåelse af reglerne, at Tårnby Kommune havde udskilt tøjvask uden for hjemmet fra praktisk hjælp og hyret et privat selskab som underleverandør til at forestå dette. Styrelsen henviste til, at omkostningerne til Delfin Vask afspejlede de reelle og faktiske omkostninger, som Tårnby Kommune havde ved tøjvask uden for hjemmet, og at det derfor ikke udgjorde konkurrenceforvridende støtte. Derimod har styrelsen kritiseret, at Tårnby Kommune har haft annonceret, at alle borgere, som fik hjælp til tøjvask uden for hjemmet, skulle bruge den private underleverandør, men da området skulle i udbud i 2005, valgte styrelsen ikke at gå yderligere ind i sagen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11a

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Statsstøtte

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant