Mødedato: 29-05-2002

Klage over TDC Tele Danmark for misbrug af dominerende stilling (Consorte)

Resumé

På baggrund af en klage fra en konkurrent, fandt Konkurrencerådet, at TDC Teledanmark A/S misbrugte sin dominerende stilling ved at fastætte så lav en termineringsafgift, at konkurrenten på langt sigt ikke ville konkurrere med TDC. Det blev påbudt TDC at fremlægge en model for afregning af termineringsafgiften, således at konkurrenten sikredes lige konkurrencevilkår med TDC. Opfølgning på påbud august 2003. Den sidste afgørelse blev indbragt for Konkurrenceankenævnet, men opretholdt. Denne mente ikke, at der var hjemmel til lukke sagen i en situation, hvor der ville kunne foreligge et nyt misbrug. Konkurrenceankenævnet stadfæstede Konkurrencerådets afgørelse af 28. august 2002 ved sin kendelse af 18/8-2003. Konkurrenceankenævnet fandt ikke – i lighed med Konkurrencerådet – at den godkendte løsningsmodel ville udgøre misbrug af en dominerende stilling i strid med konkurrencelovens § 11. Sagen blev fremmet som en diskriminationssag, men vedrørte formentlig købermagt og overpriser.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Diskrimination og overpriser

Brancher

Telekommunikation

Samhandeler

Ikke angivet