Mødedato: 26-05-2005

Klage over Teknologisk Institut, Tribologicentret

Resumé

Konkurrencestyrelsen afviste en klage fra en privat leverandør af tribologiydelser over Tribologicentret ved Teknologisk Institut. Styrelsen henviser til, at aftagende af tribologiydelser ofte aftager disse fra Tyskland og Sverige, hvorfor Tribologicentret ikke ville indtage en dominerende stilling på det geografiske marked. Derudover henviste styrelsen til, at grundet markedets størrelse, ville det være EU’s statsstøtteregler, der skulle finde anvendelse, og at kompetencen hertil alene ligger hos EU-kommissionen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11a

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Statsstøtte