Mødedato: 19-11-2019

Klager mod Konkurrence og Forbrugerstyrelsen

Resumé

Klager havde anmodet om aktindsigt i styrelsens interesse for en række mediers fælles udtalelse om rockbandet Volbeat, herunder at dette muligvis skulle boykottes. Styrelsen afviste at indrømme aktindsigt. For det første forelå der ikke en egentlig sag at indrømme aktindsigt i, men alene nogle indledende undersøgelser. For det andet mente styrelsen ikke, at klager var part. Ankenævnet stadfæstede.

Myndigheder

Ankenævn

Regler

Aktindsigt

Udfald

Afvisning