Mødedato: 26-09-2001

Klager over bindende mindstepriser i taxabranchen

Resumé

Styrelsen havde modtaget 3 enslydende klager over at navngivne bestillingskontorer forskellige steder i landet benyttede taxametre, der kunne justeres fra centralen. Klagerne mente at det i praksis betød at de tilsluttede vognmænd ikke havde mulighed for at kræve en anden pris af kunden end den, taxameteret ved kørsel viste. Konkurrencestyrelsen fandt ikket grundlag for at fastslå, at der i de pågældende sager var indgået skriftlige eller stiltiende aftaler om uniformering af prisdannelsen i strid med konkurrencelovens § 6, stk. 1. Styrelsen afviste på det foreliggende grundlag de 3 klager, jf. konkurrencelovens § 14, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Taxa

Samhandeler

Ikke angivet