Mødedato: 30-08-2011

KMD AS’ overtagelse af Rambøll Informatik AS

Resumé

Fusionen vedrørte KMD A/S og Rambøll Informatik A/S. Virksomhedsovertagelsen indebærer, at KMD overtager Rambøll Informatik A/S, inklusiv det svenske datterselskab Rambøll Informatik AB. KMD udvikler og leverer it-systemer og it-ydelser til offentlige forvaltninger, selvejende institutioner og private virksomheder. Rambøll Informatik AJS (RI) er et 100 pct. ejet datterselskab af Rambøll Gruppen A/S, som igen er ejet med 96 pct. af Rambøll Fonden. RI’s aktiviteter kan overordnet inddeles i hovedgrupperne Custom Development, herunder Education & Global Sourcing, System Operation og Health Care & Engineering Products. Aktiviteterne beskrives nærmere nedenfor under de relevante markeder. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Brancher

IT

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ingen klar stillingtagen fra Konkurrencerådet. IT-support. IT-drift. Udvikling af software til kunder inden for sundhedsområdet.