Mødedato: 28-03-2012

KMDs strategi om at få kommuner til at indgå IT-kontrakter med KMD uden afholdelse af udbud

Resumé

En undersøgelse af KMD blev iværksat som følge af en kontrolundersøgelse foretaget hos KMD. Det fremgik af materialet fra undersøgelsen, at KMD havde tilskyndet fire kommuner til at indgå it-kontrakter uden udbud. De fire kommuner var Skive kommune, Rudersdal kommune, Vordingborg kommune og Tønder kommune. Konkurrencerådet fandt imidlertid ikke grundlag for, at KMD havde overtrådt konkurrencereglerne, da forpligtelsen til at sende it-kontrakter i udbud påhviler kommunerne. Sagen blev alene bedømt efter konkurrencelovens § 11, hvorfor det ikke blev vurderet, om adfærden eventuelt kunne have været i strid med konkurrencelovens § 6.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§11

Skadesteorier

Ingen

Brancher

IT

Samhandeler

Ja

Metoder

Udbuds, og efterspørgselsessubstitution

Produktmarkeder

lønsystemer til kommuner og regioner