Mødedato: 19-10-2014

Knud Toft Jensen ApS

Resumé

Sagen indgår i sagskomplekset om de storkøbenhavnske byggekarteller, der er en af Danmarkshistoriens største sager om kartelsamarbejde. Knud Toft Jensen ApS idømmes en bøde på 42.900 kr. for overtrædelse af konkurrencelovens § 23, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4, jf. stk. 6, stk. 1, jf. stk. 3 ved at have indgået aftaler eller samordnet praksis mellem virksomheder, der direkte eller indirekte havde til formål eller følge at begrænse konkurrencen. En ledende medarbejder idømmes en bøde på 25.000 kr., for i sin egenskab af ledende medarbejder hos Knud Toft Jensen A/S at have ladet virksomheden indgå aftaler eller samordnet praksis, der direkte eller indirekte havde til formål eller følge at begrænse konkurrencen, idet sigtede vidste eller burde have vidst, at der var udvekslet oplysninger om priser og andre vilkår forud for indgivelse af virksomhedens tilbud.