Mødedato: 21-12-2011

Københavns Lufthavne A/S terms of use for CPH Go

Resumé

Konkurrencerådet fandt, at Københavns Lufthavn A/S havde misbrugt sin dominerende stilling ved at stille ikke-begrundede krav for brug af CPH Go. De krav rådet fandt diskriminerende var 1) at bagage fra passagerer, som skifter fly i Københavns Lufthavn, ikke måtte håndteres i (discountterminalen) CPH Go (transferbagage), samtidig med at der var krav om, at bagage fra CHP Go skulle håndteres på et ældre bagageanlæg (BF2), der ikke kunne håndtere transferbagage, 2) at stille som krav, at flyselskaberne og deres personale ikke må benytte containere til at laste fly med bagage, og 3) at kun fly med et vingespænd på 24-36 meter må bruge CPH Go. Derudover var der indrømmet en konkurrenceforvridende (diskriminerende) rabat, idet selskaber, som anvendte CPH Go, fik en rabat på DKK 20, svarende til mellem 34 % og 43 % af bruttoavancen. Rådet påbød Københavns Lufthavn A/S at ophæve de pågældende vilkår. Navnlig formuleringen af et reelt krav om en mærkbar påvirkning af konkurrencen udgør en nyskabelse i diskriminationslæren, og afgørelsen må forventes at blive normerende for den fremadrettede retsanvendelse. Sammen med den senere Vejledende udtalelse om KMD’s prisdifferentiering over for kommunale kunder (3/4-2013) indikerer sagen en væsentlig redefinering af diskriminationsbegrebet i dansk praksis.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

kl § 11, stk. 3, nr. 3

Skadesteorier

Diskrimination

Brancher

Luftfart

Samhandeler

Ja

Metoder

SSNIP