Mødedato: 26-08-1998

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse samt § 11, stk. 4-erklæring

Resumé

Konkurrencerådet fandt, at Kølerbranchens Miljøordnings vedtægter og regelsæt ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9, da de indeholdte elementer, der var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1, herunder en godkendelsesordning og eksklusivitet og betaling af tillæg. Dog fandt rådet, at der kunne gives en individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1, idet aftalen sikrede at kølemidlerne blev afskaffet på en korrekt miljømæssig måde.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 8

Opfølgninger

Nej

Litra

§11, stk. 1

Brancher

Køl/frys

Samhandeler

Ikke angivet