Mødedato: 26-03-2015

Kommunerne kan opnå fordele ved privat samarbejde på ældre- og sundhedsområdet

Resumé

Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde har udsendt rapporten ”Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet”. En rapport baseret på en undersøgelse gennemført af Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) for Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde. Undersøgelsen er en erfaringsopsamling baseret på seks casestudier, hvor kommuner har inddraget private leverandører i løsningen af integrerede opgaver på ældre- og sundhedsområdet. I rapporten konkluderes de at borgerne og kommunerne kan drage fordel af samarbejde mellem kommuner og private leverandører på ældre- og sundhedsområdet

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Rapport

Udfald

Rapport

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Brancher

ældre/sundhed

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant