Mødedato: 02-07-2013

Konkurrence‑ og Forbrugerstyrelsen arbejder med behavioural economics

Resumé

KFST bad i juli 2013 et hold fra Aarhus Universitet om en beskrivelse af hvad behavioural economics er, samt hvad dette kan tilbyde i forhold til at forklare og forstå forbrugernes adfærd. Vidensgrundlaget forholder sig også hvilken betydning behavioural economics har for, hvordan en myndighed kan opnå størst effekt af sine tiltag. Behavioural economics kan blandt andet forklare, hvorfor en forbruger ikke fravælger en leverandør til fordel for en som er bedre eller billigere. Dette kan fx skyldes at forbrugeren har svært ved at overskue mange valgmuligheder, eller at der er en konflikt mellem forbrugerens kort‐ og langsigtede ønsker. Det udarbejdet materiale omfatte en beskrivelse af hvad behavioural economics er samt hvordan det er anvendt i en række udenlandske sager. Uklart hvad der siden er sket med projektet.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Rapport

Udfald

Rapport

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant