Mødedato: 01-02-2020

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2020

Resumé

I folderen Konkurrence- og Forbugerstyrelsen 2020 giver KFST et kort indblik i arbejdet i 2019. Det omfatter bl.a. korte resumer af udvalgte afgørelser, vejledninger og bidraget til lovarbejdet. Både på konkurrenceområdet samt nogle af de andre resortområder KFST varetager.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Rapport

Udfald

Rapport

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke angivet

Skadesteorier

Ikke angivet

Brancher

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke angivet