Mødedato: 29-07-2015

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen agter at indstille undersøgelse af bookingportaler

Resumé

KFST besluttede ikke at gennemføre en omfattende markedsundersøgelse af bookingportaler for hotelværelser samt i forlængelse heraf lukke den sag, som ellers var åbnet, omkring bookingportaler i Danmark. Baggrunden herfor var at styrelsen ikke ønskede at bruge resourcer på sagen da man ike mente dette ville gavne forbrgerne. Mere afgørende har det dog formentlig været at en række af markedet store aktører havde indvilligt i at give afkald på kontraktsretlige krav om prisparitet. Dette var bl.a. sket som led i tilsagnsaftaler i en række andre EU lande, og KFST kunne derfor læne sig op disses afgørelser og analyser. Beslutningen gav dog anledning til en del kritik fra hottellernes brancheforening og KFST gennemførte i juli 2016 derfor en opfølgende analyse, der viste at hotelbookingportalerne havde ændret deres prisklausuler over for hotellerne således at disse kunne variere mellem de forskellige portaler. Der er dermed skabt mulighed for konkurrence mellem portalerne. Opfølgende analyse i juli 2016 og læserbrev i 2017.