Mødedato: 18-08-2010

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har meddelt brancheorganisationen Telekommunikationsindustrien (TI) en fritagelse efter konkurrencelovens § 8 for TIs brancheaftale om nummerportering samt hertil knyttet standardaftale

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte Telekommunkationsindustrien, at en brancheaftale om nummerportering samt hertil knyttet standardaftale, blev tildelt en fritagelse fra forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler i medfør af KL § 8, stk. 2. Denne fritagelse var en forlængelse af en fritagelse for en tidligere og lignende aftale. Styrelsen lagde vægt på, forholdene på daværende tidspunkt ikke adskilte sig fra de omstændigheder, som styrelsen lagde til grund ved sin vurdering af den tidligere brancheaftale.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 8

Litra

§8, stk. 2

Brancher

Telekommunikation

Samhandeler

Ikke angivet