Mødedato: 02-05-2023

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal rådgive om EU-regulering af tech-giganter

Resumé

EU-Kommissionen har nedsat en gruppe, som skal give Kommissionen råd og anbefalinger i forhold til reguleringen af de helt store online-platforme. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens direktør, Jakob Hald, er udpeget som medlem af gruppen. Den nye EU-forordning trådte i kraft 2. maj 2023.