Mødedato: 25-01-2012

Konkurrencebegrænsende samordning i ejendomsmæglerbranchen (Boliga)

Resumé

På baggrund af en klage fra en konkurrent foretog Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en kontrolundersøgelse af hos en række af ejendomsmæglerbranchens aktører. Af materialet der fremkom af undersøgelse, vidste det sig at mælgerbranchen havde en indgået en aftale om en samordning praksis, hvorefter de samarbejdende kæder skulle nægte boliga.dk at gøre brug af den enkelte mælgers billeder til husannoncer. Konkurrencerådet konkluderede på baggrund af det fremkommende materiale, at der var tale om en aftale om boykot som fandtes at være omfattet af forbudet i KL § 6. Den samordnede praksis kunne ikke fritages efter nogen gruppefritagelse og ej heller fandtes betingelserne i KL § 8, stk. 1, nr. 1-4, opfyldt. Rådet udstedte påbud til de samarbejdende virksomheder om at ophæve aftalen om samlet boykot af Boliga.dk og afholde sig fra i fremtiden at indgå sådan et samarbejde. Konkurrenceankenævnet stadfæstet afgørelsen delvist den 16/11-2012. EFterfølgende blev en række straffesager åbner, og lukket ved bøder og bødeforlæg. I en af disse (byrettens dom januar 2018 mod EDC og Dansk Ejendomsmæglerforening) blev det afvist at adfærden havde karakter af et kartel.