Mødedato: 27-02-2002

Konkurrenceforvridende virkning af sømandsfradragsloven

Resumé

Konkurrencestyrelsen opfordrede Skatteministeriet til at foretage en revision af gældende praksis op til overvejelse i henhold til administrationen af dispensationsmulighederne i sømandsfradragslovens § 5, stk. 2, da denne var konkurrenceforvridende for rederier der ikke ejede et af de i sømandsfradragslovens § 3 nævnte fartøjer.

Myndigheder

Rådet

Regler

off. reg.

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§2, stk. 2

Skadesteorier

Offentlig regulering

Brancher

Skibsbranche

Samhandeler

Ikke angivet