Mødedato: 27-02-2002

Konkurrenceklausul i Aalborg mellem Spar Nord Bank og Egnsbank Nord

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte i sagen Egnsbank Nord og Spar Nord, at konkurrenceklausuler på 2 år i en virksomhedsoverdragelsesaftale ikke var omfattet af forbudet i konkurrencelovens § 6. Styrelsen vurderede efterfølgende, at konkurrenceklausulerne var direkte knyttet til og nødvendige for virksomhedsoverdragelsen, og at klausulernes anvendelsesområde og længde på 2 år ikke gik længere end nødvendigt til sikring heraf.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Brancher

Bank

Samhandeler

Ikke angivet