Mødedato: 26-04-2000

Konkurrenceklausul i aftale om Danske Trælasts køb af C. Stürup & Co. A/S

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at en salgsaftale om aktiesalg af virksomheden C. Stürup & Co. A/S til Dansk Trælast A/S ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9, da aftalen var omfattet af KL § 6,stk. 1. Aftalen kunne heller ikke gives en individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1, da aftalen indeholdte en konkurrenceklausul der løb i tre år, og betød at sælger ikke måtte drive konkurrerende virksomhed i Danmark. Styrelsen vurderede, at dette rakte videre end hvad der var nødvendigt for at sikre købers investering, idet der ikke forelå sådanne særlige omstændigheder, som kunne begrunde en beskyttelsesperiode på mere end 2 år, og at sælger kun havde drevet virksomhed i og omkring Helsingør, hvorfor en dækning af hele Danmark var for vidtgående. Konkurrencerådet pålagde Dansk Trælast, at ophæve konkurrenceklausulen i aktiesalgsaftalen. Konkurrenceankenævnet ophævede konkurrencerådets afgørelse af 26. april 2000 for så vidt angik den tidsmæssige begrænsning af konkurrenceklausulen til mindre end 3 år. Sagen blev derefter hjemvist til fornyet behandling. Parterne synes herefter at have ændret klausulen til 3 år og en radius af 40 km jf. Konkurrencerådet 29/8-01.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Byggematerialer (træ)

Samhandeler

Ikke angivet