Mødedato: 18-12-2002

Konkurrenceklausul i aftale om virksomhedsoverdragelse begrænser ikke konkurrencen

Resumé

Konkurrencestyrelsen behandlede en klage over en konkurrenceklausul pålagt sælger i forbindelse med, at han overdrog sin virksomhed inden for engrossalg af lak og maling mv. Klausulen pålagde sælger, at undlade at beskæftige sig med handel med lak og maling i en periode på 5 år efter udløbet af den ansættelse på 5 år som direktør i det overtagne firma år, som blev aftalt, da virksomheden blev solgt. Styrelsen vurderede, at konkurrenceklausulen ikke havde sådanne mærkbare virkninger på konkurrencen på det danske marked for engrossalg af lak og malling, eller en del heraf, at den udgjorde en konkurrencebegrænsning omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Lak og maling

Samhandeler

Ikke angivet