Mødedato: 27-09-2000

Konkurrenceklausul i forbindelse med overdragelse af et FAMA-presseanlæg

Resumé

Sagen vedrørte en konkurrenceklausul i forbindelse med overdragelse af et FAMA-presseanlæg. Styrelsen behandlende her en anmeldelse, indeholdende en aftale indeholder en konkurrenceklausul, der begrænsene køber i at anvende presseanlægget til produktion af celledøre, som var en type glatte døre til brug indvendig i husene. Styrelsen fandt, at konkurrenceklausulen havde karakter af rådighedsindskrænkning i et materielt aktiv, og at klausulen ikke i øvrigt begrænsede købers adgang til at konkurrere på markedet eller til at fremstille celledøre på andre anlæg Styrelsen meddelte en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens § 9.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§9

Brancher

Celledøre

Samhandeler

Ikke angivet