Mødedato: 27-09-2000

Konkurrenceklausul mellem Frederiksborg Is og Nestlé Danmark

Resumé

Konkurrencestyrelsen har den 1. september 2000 påbudt Frederiksborg Is og Nestlé at forkorte nog-le konkurrenceklausuler i en aftale mellem parterne med virkning fra den 5. december 2000. Ud fra de oplysninger parterne har fremlagt, har styrelsen vurderet, at der kun er overdraget goodwill til Nestlé, men ikke knowhow. Konkurrenceklausulerne blev derfor anset for at være nødvendige, ac-cessoriske begrænsninger til sikring af værdien af den overdragne virksomhed, som ikke gik længere end nødvendigt i de første 2 år efter overdragelsen, dvs. indtil den 31. december 1998. Konkurren-ceklausulerne blev ikke anset for nødvendige efter udløbet af denne periode, hvorfor de ikke kunne fritages individuelt, jf. konkurrencelovens § 8, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§8, stk. 1

Brancher

Is

Samhandeler

Ikke angivet