Mødedato: 18-08-2017

Konkurrencen på realkreditmarkedet I

Resumé

I marts 2016 opstartet KFST en analyse af det danske realkreditmarked, hvilket meddelelse fra september 2016 oprindeligt skulle være afsluttet i 2017. Dele af rapporten blev ldog ækket til Business i maj, hvorefter KFST udsendte en pressemeddelelse om at hverken rapporten eller analyserne ikke var endelige. Den endelig rapport blev offentliggjort 18 august 2017 sammen med en række fremadrettet anbefalinger. Det sidste omfattede bl.a. fjernelse af forskellige former for implicitte statsgarantier, og ligestilling mellem realkreditlån og realkreditligende lån. Endvidere skulle der skabes større gennemsigtighed omkring priser og vilkår samt indhentes flere tilbud ved køb af ejendom.Det sidste skulle bl.a. ske ved at tillade ejendomsformidlere at formidle boliglån samt begrænse bankernes opkrævning af visse gebyrer. Opfølgende rapportter blev udsendt i 2019, 2020 og 2021.

Myndigheder

Rådet

Regler

Rapport

Udfald

Rapport

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Brancher

Realkreditlån

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant