Mødedato: 30-03-2022

Konkurrencerådet griber ind over for bankers valutatillæg

Resumé

Konkurrencemyndighederne har haft en formodning om, at bankernes valutatillæg har været urimeligt høje. Konkurrencerådet har nu påbudt de to største banker at sænke deres tillæg. Afgørelserne er ikke offentliggjort.

Myndigheder

Rådet

Regler

Betalingkort

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen