Mødedato: 28-06-2022

Konkurrencerådets beretning 2022

Resumé

Konkurrencerådet har netop offentliggjort sin første beretning i forlængelse af implementeringen af ECN+ direktivet, der ligger til grund for den nye konkurrencelov. I beretningen redegør rådet blandt andet for sit syn på konkurrencesituationen i Danmark, og hvad rådet især vil fokusere på i den kommende tid.

Myndigheder

Rådet

Regler

Rapport

Udfald

Rapport

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen