Mødedato: 27-06-2012

Konkurrencerådets beslutning om at rette henvendelse til ministeren for sundhed og forebyggelse samt erhvervs- og vækstministeren af 27. juni 2012

Resumé

Apoteker branchen er tæt reguleret og en betydeligt antal bestemmelser begrænser, ifølge KFST unødvendigt muligheden for fri etablering og placering af nye apoteker. Det omfatter bl.a. at ejerskab til apoteker er forbeholdt farmaceuter og er personligt, at der er faste salgspriser og avancer, at apotekernes incitament til at øge omsætningen er begrænset af udligningsordningen samt at konkurrencen på service er begrænset, herunder fx fleksible åbningstider, udvidet frihandelssortiment og etablering af rene internetapoteker. Konkurrencerådet rettede henvendelse til ministeren for sundhed og forebyggelse og erhvervs- og vækstministeren i medfør af KL § 2, stk. 5, vedrørende dovenstående. Konkurrencerådet rettede i 2005 en henvendelse til den daværende indenrigs- og sundhedsminister, jf. konkurrencelovens § 2, stk. 5. Anbefalingerne i henvendelsen fra 2005 svarer på en række områder til de anbefalinger, der fremsættes i denne nye henvendelse. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdede i 2010 en analyse af apotekssektoren i Danmark. Analysen viste blandt andet, at den danske regulering af apoteksområdet indebærer, at der kun i meget begrænset omfang er konkurrence blandt apoteker

Myndigheder

Rådet

Regler

off. reg.

Udfald

Problem

Opfølgninger

§2, stk. 5 henvendelse

Skadesteorier

Offentlig regulering

Brancher

Medicinal

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant