Mødedato: 01-06-2007

Konkurrenceredgørelse 2007

Resumé

I årets konkurrenceredegørelse gennemgås det forgangne arbejde hos styrelse, råd og ankenævn. Endvidere tages en række emner op.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Rapport

Udfald

Rapport

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant