Mødedato: 23-03-2020

Konkurrencereglerne beskytter også i krisetider

Resumé

Meddelelsen skitserer, hvordan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen overordnet vil håndhæve konkurrenceloven under sundhedskrisen. Der kan være områder, hvor de problemer, der opstår på grund af COVID-19 ikke kan løses på andre måder end ved fælles tiltag, fordi det ellers vil gå ud over forbrugere og forsyningssikkerhed. De samarbejder der kan være brug for, fx for at sikre et stabilt udbud af kritiske værnemidler eller begrænse smitterisikoen vil oftest ikke være problematiske i forhold til konkurrencereglerne, enten fordi de slet ikke begrænser konkurrencen, eller fordi effektivitetsgevinsterne for forbrugerne overstiger begrænsningen i konkurrencen. Styrelsen vil i prioriteringen mellem sager have for øje, om der foreligger denne slags beskyttelseshensyn og modsat være på vagt overfor samarbejder den nuværende alvorlige situation ved fx at koordinere priser, aftale begrænsninger af produktion eller lignende.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Vejledning

Udfald

Vejledning