Mødedato: 29-09-2004

Konkurrenceretlig vurdering af Dansk Planteværns statistik

Resumé

Dansk Planteværn anmodede i sagen Konkurrencestyrelsen om at vurdere de branchestatistikker som foreningen udarbejdede til medlemmerne. Foreningen forespurgte i den forbindelse om statistikken ville kunne opnå en fritagelse fra konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler, jf. konkurrencelovens § 6. Konkurrencestyrelsen vurderede at der ikke var konkurrenceretlige problemer med den del af foreningens statistikker, der omfattede hovedtal for afsætningen målt i mængder og omsætning

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Planteværn

Samhandeler

Ikke angivet