Mødedato: 31-03-2016

Konkurrencesager i tal 2015

Resumé

KFST har offentliggjort en kort pressemeddelelse, der kort sammenfatter elementer i håndhævelsen 2015. Bl.a. påpeges det at KFST behandlede 41 fusionssager i 2015, hvoraf to forudsatte tilsagn. Derudover traf Konkurrencerådet seks afgørelser i 2015, hvoraf der blev udstedt påbud eller accepterede tilsagn i fire af dem. Afgørelserne drejede sig blandt andet om forholdene for speciallæger, konsortier og kædesamarbejder. Derudover nævnes det at KFST i 2015 gennemførte en række kontrolundersøgelser som led i efterforskningen af syv sagskomplekser samt oversendte fem sager til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) med henblik på strafforfølgning. Samlet modtog 13 virksomheder og syv personer bøder for godt otte millioner kroner i 15 konkurrencesager. De fleste bøder blev givet i forbindelse med sagen om de storkøbenhavnske byggekarteller, der ikke var endeligt afsluttet i 2015. I et notat (9 sider) gennemgås navnlig straffesagerne nærmere.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Rapport

Udfald

Rapport

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Brancher

N/A

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant