Mødedato: 12-03-2015

Konkurrencesager i tal – 2015

Resumé

KFST har offentliggjort en kort pressemeddelelse, der kort sammenfatter elementer i håndhævelsen 2014. Navnlig gennemgås ”Det store byggekartel”, hvoraf den største bøde nogen siden (10 mio) blev udstedt. Endvidere nævnes det at i 2014 havde KFST oversendt 8 sager til SIØK. De seneste fem år havde KFST samlet set oversendt 37 sager til SIØK mhp. strafferetlig forfølgelse. Det er 13 sager flere end i den foregående femårsperiode. Samtidig er antallet af bøder, der er udstedt i konkurrencesager, steget fra 9 til 32. De fleste bøder blev givet i forbindelse med sagen om de storkøbenhavnske byggekarteller. I et notat (6 sider) gennemgås navnlig straffesagerne nærmere.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Rapport

Udfald

Rapport

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant