Mødedato: 23-02-2005

Konkurrenceudsætning af Arbejdstilsynets tilsyn med elevatorer, kedler m.v.

Resumé

På baggrund af en analyse, der var fremkommet ved Konkurrencestyrelsen regelforenklingsarbejde, havde regeringen besluttede, at Arbejdstilsynet skulle udforme akkrediteringsordninger, så private virksomheder kan certificeres som bemyndigede organer til at gennemføre drifttilsyn med elevatorer og andet trykbærende udstyr. Det blev fastsat at senest i oktober 2007 skulle hele området kunne varetages af private aktører.

Myndigheder

Rådet

Regler

off. reg.

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Offentlig regulering