Mødedato: 26-11-2003

Konkurrenceudsætning af lodsvæsenet

Resumé

Konkurrencerådet rettede henvendelse til forsvarsministeren og økonomiog erhvervsministeren i medfør af konkurrencelovens § 2, stk. 5, idet rådet fandt, at lodsvæsenets fandtes at være ineffektivt, og markedet for lodsning med fordel kunne udsættes for konkurrence. Ministeriet vendte tilbage 30/3-2004 med tilkendegivelse om at man ville iværksætte en delvis liberalisering

Myndigheder

Rådet

Regler

off. reg.

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§2, stk. 2

Skadesteorier

Offentlig regulering

Brancher

Lods

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant